Verdens overdosedag

Helsedirektotatet 32 mm for web stor fil (2)
Søndag 31.august er Verdens overdosedag. Denne dagen er til å minnes alle som har mistet livet som følge av overdose. I tillegg er dagen en påminnelse om at vi fortsatt må jobbe med forebygging av nye overdosedødsfall.

Cannabisnettverk

2014_UTAVTÅKA_nettverkFylkesmannsembetene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold vil i samarbeid med KoRus-Øst invitere til regionsamling for ansatte som arbeider med Hasj avvennings program (HAP) eller som er interessert i å starte denne type arbeid. Vi inviterer tjenester fra både 1. og 2. linjetjenesten, fra Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.

 

En million til forebyggende tiltak

Lotteri- og stiftelsestilsynetLotteritilsynet skal tildele inntil en million kroner til tiltak som skal forebygge penge- og dataspillproblem i sårbare grupper. Organisasjoner eller andre som jobber med forebygging på de aktuelle områdene kan søke om tildeling av midler. Midlene er et av tiltakene i Handlingsplanen mot spilleproblem. Søknadsfristen er 1. september i år.
[ Les mer hos Lotteri- og stiftelsestilsynet ]

 

Sammen om mestring

Veileder - Sammen om mestring Sammen om mestring er tittelen på en veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Veilederens formål er å synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale psykiske helsearbeid og rusarbeidet for voksne. 

31. august - Verdens overdosedag

Verdens overdosedagEtter initiativ fra Frelsesarmeen har 31. august blitt etablert som verdens overdosedag – International Overdose Awareness day. Dagen ble første gang markert i Australia i 2001. I fjor ble dagen markert verden over. Dagen er til for å minnes de døde og for å forebygge nye dødsfall.

[ Les mer i Rus&samfunn ]

 

Nyhetsbrev for lavterskelnettverk

2014 Nyhetsbrev 2-1Ny utgave av nyhetsbrevet for lavterskel er klart. Ønsker du å få det tilsendt klikker du på linken nedenfor. Denne gang er temaet lavterskelkonferansen som ble arrangert på Hamar i begynnelsen av juni. KoRus-Øst og KoRus-Oslo har som en av sine oppgaver å drifte nasjonalt nettverk for lavterskeltiltak.

Vil du motta nyhetsbrevet, klikker du her
Har du ikke mottatt nyhetsbrevet, klikker du her

Remo JanKåresønn Sjonfjell hedret av NFSP

Remo Sjonbfjell 3Årets pris fra Norsk Forening for Pengespill, NFSP, gikk til Remo JanKåresønn Sjonfjell. Lottoverten har stått frem som pengespillavhengig og har gjennom dette hjulpet andre spilleavhengige til å ikke bare kjenne seg igjen, men også å få håp om at endring er mulig.

Vellykket konferanse om overdose

Parallellseminar

De aller fleste som dør av overdose, har hatt kontakt med helsevesenet kort tid i forkant. Dette var blant de fakta som ble lagt fram på konferansen om overdose, som ble arrangert i Hamar 2. og 3. juni. Bildet er fra ett av parallellseminarene. Her er noen tilbakemeldinger fra deltakere – og presentasjonene.

 

Stimuleringsmidler til (rusmiddel) forebyggende tiltak i kommunene

LOGO_KoRus-Øst_Ø_blå_JPG

Stimuleringsmidler til (rusmiddel) forebyggende tiltak i kommunene
KoRus-Øst forvalter på vegne av Helsedirektoratet tilskuddsordningen "Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene". Det er i år avsatt kr. 2 685 888,- til dette. Alle kommuner og fylkeskommunen i Hedmark, Oppland, Østfold og Akershus kan nå søke KoRus-Øst om stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak. Det er oppfordret til å benytte interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig mht. kommunestørrelse, kompetanse eller andre forhold som tilsier dette. En kommune må stå som hovedsøker og vil være ansvarlig for rapportering.

Mer informasjon ]

Nettverk for lavterskeltiltak er gjenoppstått

Overdosestrategi

Fram til 2010 koordinerte Helsedirektoratet et nettverk for lavterskel helsetiltak. Det ble nedlagt da finansieringsordningen forsvant. Men nå er et nytt nettverk etablert, nå også med private tiltak. Etableringen er del av den nasjonale overdosestrategien. 2. og 3. juni arrangerer nettverket sin første konferanse, med overdose som tema. CVa. 170 deltakere er påmeldt til konferansen.

2014_UTAVTÅKA_nettverkFylkesmannsembetene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold vil i samarbeid med KoRus-Øst invitere til regionsamling for ansatte som arbeider med Hasj avvennings program (HAP) eller som er interessert i å starte denne type arbeid. Vi inviterer tjenester fra både 1. og 2. linjetjenesten, fra Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.

 

             Bestill publikasjoner:    

     Bestill publikasjoner