KoRus-Øst trenger flere dyktige kolleger!

LOGO_KoRus-Kopi

Kompetansesenteret er inne i en utviklingsfase med nye arbeidsområder og flere oppgaver. For å styrke staben søker vi etter flere faglig sterke og utviklingsorienterte medarbeidere som internt, i møte med kommuner og andre samarbeidspartnere evner å skape engasjement, se muligheter og oppnå resultater. 
[ Les utvidet annonse her ]

Ungdata-undersøkelser i Hedmark

LOGO_KoRus-Kopi

KoRus-Øst har i 2014 gjennomført Ungdata-undersøkelser ved videregående skoler i Elverum Hamar og Ringsaker. Temaene det blir fokusert på er ungdommenes psykiske og fysiske helse.
[ Les intervjuet i Østlendingen ]
[ Les oppsummeringen hos Hedmark fylkeskommune ]  

Fra utrygg til trygg utelivsby

AV_smilfejes

I Sarpsborg har utelivsbransjen, kommunen og politiet i flere år hatt samarbeidsprosjekt, kalt MAKS. Prosjektet har hatt som målsetning å redusere utelivsrelatert vold. Sjansen for å bli utsatt for vold under en bytur i Sarpsborg er nå minimal.

[ Les artikkelen i Sarpsborg Arbeiderblad ]

Tilskudd til styrking av samarbeid (TSB)

hdir_symbol_stor_farger

Tilskuddet gjelder styrking av samarbeid om utskrivningsklare pasienter mellom kommuner og institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

 

Mål for tilskuddsordningen er å etablere og styrke forpliktende samarbeid mellom kommuner og helseforetak om pasienter i rusbehandling for å sikre helhetlige og sammenhengende (sømløse) bruker- og pasientforløp.

[ Les mer om tilskuddet på helsedirektoratet.no ]

 

 

Rekrutteringstilskudd til psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester

hdir_symbol_stor_farger

Psykologkompetansen skal styrkes i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det er et sentralt mål at psykologene skal bidra til å styrke det samlede og tverrfaglige kommunale tilbudet innen psykisk helse- og rusfeltet.

Hva er avhengighet?

BILDE_2013_Personal_Eva_Brekke_webSpesialrådgiver Eva Brekke ved KoRus-Øst presenterer ulike perspektiver på avhengighet. I dette innslaget tar hun for seg biologiske, psykologiske og samfunnsfaglige tilnærminger til forståelsen av avhengighet.
Foredraget er fra ROP-tv og varer en drøy halvtime.

Cannabisnettverk

2014_UTAVTÅKA_nettverk

Fylkesmannsembetene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold arrangerte i samarbeid med KoRus-Øst regionsamling for ansatte som arbeider/ønsker å arbeide med hasj avvenningsprogram (HAP). På kort tid ble konferansen fulltegnet med 150 deltakere, noe som tyder på at problematikken er veldig aktuell. Presentasjonene fra Cannabisnettverket finner du her.  

 

 

En million til forebyggende tiltak

Lotteri- og stiftelsestilsynetLotteritilsynet skal tildele inntil en million kroner til tiltak som skal forebygge penge- og dataspillproblem i sårbare grupper. Organisasjoner eller andre som jobber med forebygging på de aktuelle områdene kan søke om tildeling av midler. Midlene er et av tiltakene i Handlingsplanen mot spilleproblem. Søknadsfristen er 1. september i år.
[ Les mer hos Lotteri- og stiftelsestilsynet ]

 

Sammen om mestring

Veileder - Sammen om mestring Sammen om mestring er tittelen på en veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Veilederens formål er å synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale psykiske helsearbeid og rusarbeidet for voksne. 

31. august - Verdens overdosedag

Verdens overdosedagEtter initiativ fra Frelsesarmeen har 31. august blitt etablert som verdens overdosedag – International Overdose Awareness day. Dagen ble første gang markert i Australia i 2001. I fjor ble dagen markert verden over. Dagen er til for å minnes de døde og for å forebygge nye dødsfall.

[ Les mer i Rus&samfunn ]

 

2014_UTAVTÅKA_nettverk

Fylkesmannsembetene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold arrangerte i samarbeid med KoRus-Øst regionsamling for ansatte som arbeider/ønsker å arbeide med hasj avvenningsprogram (HAP). På kort tid ble konferansen fulltegnet med 150 deltakere, noe som tyder på at problematikken er veldig aktuell. Presentasjonene fra Cannabisnettverket finner du her.  

 

 

Kurs/konferanser:  

29. oktober
Ansvarlig vertskap, Sarpsborg (MAKS)

 

29.-30. oktober
Ansvarlig vertskap, Sarpsborg

 

30.-31. oktober
Ansvarlig vertskap, Lillestrøm

 

FULLT! 19.-20. november
Rusforum Innlandet, Øyer


__________________________

1.-3. juni 2015
SNSUS-konferansen, Stockholm


  

             Bestill publikasjoner:    

     Bestill publikasjoner