Nytt Rusfag!

RUSFAG 2-2015-1

 

Høstens utgave av Rusfag er i hus. Temaet denne gang er rus og psykisk helse. Redaksjonen har prøvd å dekke ulike sider rundt dette temaet.
[ Send synspunkter på magasinet ]

[ Jeg vil laste ned Rusfag ]
[ Jeg vil abonnere på Rusfag (gratis) ]  

 

«Sosiale forskjeller i unge liv»

UNGDATA - web

NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus arrangerte nylig den andre nasjonale konferansen i regi av Ungdata: «Sosiale forskjeller i unge liv». I det interaktive kartet på nettstedet til UNGDATA kan du se hvordan resultatene i de ulike kommunene fordeler seg.

[ Finn Ungdata-kommuner i ditt fylke ]

 

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)

WEB_blå_hdir_symbol_liten_farger

Regjeringen trapper opp innsatsen på rusfeltet med 2, 4 milliarder de neste fem årene. Flere skal få hjelp før de utvikler rusproblemer. Kapasitet og kvalitet i behandlingstilbudet skal styrkes og bolig, arbeid og aktivitet til rusavhengige skal prioriteres.

Tilskudd til rusmiddelforebygging for frivillige organisasjoner i 2016

WEB_blå_hdir_symbol_liten_farger

For å videreutvikle folkehelsearbeidet er samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og myndighetene avgjørende. Helsedirektoratet har to tilskuddsordninger som skal støtte opp under frivillig innsats for å redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler.

Ny utgave av KoRus-Øst

KoRus-Øst 3-15

Et nytt nummer av KoRus-Øst ligger klart. Denne gangen kan du lese om bl.a. familiestøtte og pårørendearbeid, et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Innlandet og KoRus-Øst. Og kan våre firbeinte venner være til hjelp i en recovery-prosess? Det gir Jeanette Rundgren oss et svar på.

[ Last ned KoRus-Øst ]

[ Abonnere på KoRus-Øst ]

 

 

Nytt kurs i spilleavhengighet og problemskapende dataspilling

SPILLEAVHENGIGHET 2016-1

Høgskolen i Lillehammer og KoRus-Øst tilbyr på oppdrag fra Helsedirektoratet opplæringsprogrammet for de som kan oppdage spilleproblemer, de som skal ta i mot og iverksette tiltak for behandling av spilleavhengige, og for de som skal følge opp spilleavhengige.
[ Les mer om kurset her ]

 

 

KoRus med felles nettportal

Kompetansesenterrus

KoRus-Øst er ett av sju kompetansesentre på rus i Norge. Alle har ulik organisasjonstilknytning, men felles er at alle får sitt oppdrag fra Helsedirektoratet. På det nye nettstedet vil du finne mer om samfunnsoppdraget og vårt kurstilbud. Du vil i tillegg lett finne artiklene som er publisert i RUSFAG.
felles nettsted for KoRus kompetansesenterrus.no ]

Ny håndbok om «Tidlig intervensjon – unge og rus» (TIUR)

TIUR_web_forside

Ringsaker kommune har med bistand og midler fra KoRus-Øst utarbeidet en håndbok om «Tidlig intervensjon – unge og rus» (TIUR).

Verdens overdosedag

OD-webgw

31. august er verdens overdosedag. Dette blir markert flere steder i landet. En oversikt over ulike arrangementer og informasjon om overdose finner du på lenken under.
[ Overdosedagen ]

Lavterskel e-brev

LAV E-brev 2-15_forside

En ny utgave eBrev for lavterskelnettverket er klart. KoRus-Øst og KoRus-Oslo arrangerte tidligere i år en større lavterskelkonferanse. I dette eBrevet er det litt repetisjonsstoff derfra, men også litt om årets overdosedag.

[ Bestill eBrevet her ][ Last ned eBrevet ]

2014_UTAVTÅKA_nettverk

Fylkesmannsembetene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold arrangerte i samarbeid med KoRus-Øst regionsamling for ansatte som arbeider/ønsker å arbeide med hasj avvenningsprogram (HAP). På kort tid ble konferansen fulltegnet med 150 deltakere, noe som tyder på at problematikken er veldig aktuell. Presentasjonene fra Cannabisnettverket finner du her.  

 

 

Bestill
publikasjoner
:
    

     Bestill publikasjoner

 

Kurs og
konferanser
 

 

 

4. desember, Grålum
Rusbehandling og tvang

 

13. januar 2016, Oslo
ROP-dagen