Tilskudd til kommunale rusforebyggende koordinatorer 2016

hdir_symbol_stor_farger.jpg

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til samordning av kommunalt rus-, kriminalitets-, og voldsforebyggende arbeid, der det forebyggende arbeidet skal spisses mot kunnskapsbaserte tiltak overfor risikoutsatte barn, ungdom og foreldre. Tilskuddet skal bidra til bedre samordning og utnyttelse av lokale ressurser.

[ Les mer og søk her

Ny samtaleguide om erfaringer og sammenhenger knyttet til gaming og levd liv

2016_Samtaleguide_KoRus_web

Samtaleguiden er utviklet for å legge til rette for et godt samarbeid rundt spilling og tilgrensende problemområder. Du finner spørsmål om erfaringer knyttet til gaming, så vel som livssituasjon i skole, fritid og hjem. Før du tar i bruk samtaleguiden, oppfordrer vi deg til å lese veilederen til samtaleguiden hvor du får råd og tips om hvordan samtaleguiden skal brukes.
[ Les mer om samtaleguiden og veilederen ]

Tilskuddsordninger på rusfeltet

hdir_symbol_stor_farger.jpg

Helsedirektoratet utlyser en rekke tilskudd innen rus- og psykisk helsearbeid. I denne meldingen kan du finne lenker til tilskudd innen kommunalt rusarbeid, bruker og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet, kartlegging av overdosedødsfall, og tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov.

Fylkesmannen i Hedmark arrangerer søknadsverksted

SØKNADsskjema

Statlige midler til psykisk helse- og rustjenestene fordeles i form av årlige tilskuddsmidler. Rådgiver Arild Bækkevold hos Fylkesmannen i Hedmark inviterer i den forbindelse kommunene til søknadsverksted. - Vi har innkalt til møte vedrørende tilskuddsordningene («søknadsverksted») tirsdag 19.01.2016. Det er påmelding til denne dagen og det er et maks antall deltagere fra kommunene på 3 personer pr. kommune, sier Arild Bækkevold.

 [ Les mer om søknadsverkstedet (NAPHA)]


 

Nye digitale verktøy skal gi tryggere salg og skjenking

AV-e_WEB_grønn_vest

For å lykkes i utelivsbransjen trenger man dyktige ansatte og gode rutiner. Nå kommer det nye verktøy som skal gjøre det enklere å oppfylle kravene i alkoholloven, slik at utelivet blir trygt og hyggelig for alle.

Brukeren som viktigste aktør....på alvor?

Sammen-om-mestring-Veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne-IS-2076

"Sammen om mestring" er en veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Målet med veilederen er å synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale psykiske helse- og rusarbeidet for voksne. Hør Jeanette Rundgren og Atle Holstad fra KoRus-Øst sitt foredrag i ROP-tv hvor fokus er på brukermedvirkning og hvordan brukerperspektivet bør styrkes.
[ Hør foredraget ]
[ Link til veilederen "Sammen om mestring" ]

 

KoRus-Øst har gjennomført sitt første opplæringsløp i Kjentmann

Kjentmann_logo_ 3

KoRus-Øst har i høst gjennomført første kursrekke med opplæring i Kjentmann, hvor 19 ansatte i skolen har vært samlet til fire to-dagers kurssamlinger på Gardermoen.

Opplæringsdag i tvangsbestemmelse i HOT kap. 10

K.H.Søvig 2009

KoRus-Øst har i samarbeid med Fylkesmannsembetene i Akershus og Østfold gjennomført en opplæringsdag i bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenestelovens kap. 10. 

Ny handlingsplan - 15 millioner mot spilleproblemer (pressemelding)

LOGO regjeringen liten

Kulturdepartementet har fastsatt en ny handlingsplan mot spilleproblemer for perioden 2016 – 2018. - Regjeringens politikk skal ivareta spilleavhengige og sikre at spillene ikke fører til at flere får spilleproblemer, sier kulturministeren Thorhild Widvey. Det er få som får spilleproblemer på grunn av lovlige norske pengespill, men det er likevel viktig å være opptatt av problematikken.

[ Les pressemeldingen her ]

[ Les handlingsplan mot spilleproblemer 2016-2018 her ]

 

– Minst 13.000 nordmenn lider av dataspillavhengighet (NRK)

2015_Rune Aune Mentzoni (3)

Dataspill bringer glede og spenning til mange. Men for tusenvis blir hobbyen altoppslukende og går på bekostning av alt annet.

[ Les artikkelen på nrk.no ]

2014_UTAVTÅKA_nettverk

Fylkesmannsembetene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold arrangerte i samarbeid med KoRus-Øst regionsamling for ansatte som arbeider/ønsker å arbeide med hasj avvenningsprogram (HAP). På kort tid ble konferansen fulltegnet med 150 deltakere, noe som tyder på at problematikken er veldig aktuell. Presentasjonene fra Cannabisnettverket finner du her.  

 

 

Bestill
publikasjoner
:
    

     Bestill publikasjoner

 

Kurs og
konferanser
 

 

 

14.-15. juni, Hamar
NFSP-seminaret