Hva skal vi kalle fylla?

apenbart-pavirket-plakat-is-2147-nn (1) copy

Årets alkoholkampanje retter søkelyset mot skader relatert til fyll. Dette gjelder ca. 8 av 10 voldstilfeller i Norge. I kampanjen legger Helsedirektoratet vekt på å øke kjennskapen til skjenkereglene og publikum oppfordres til å sette ord på det å være alkoholpåvirket og gi sine kreative bidrag på sosiale medier
[ Gi kreative bidrag ]

Trenger du kompetanse om spilleavhengighet?

spilleavhengighet_minibanner

Opplæringsprogrammet "Spilleavhengighet og problemskapende dataspilling" starter opp i januar 2015 og har ledige studieplasser. Kurset er delvis nettbasert og går over tolv uker med to fysiske samlinger à to dager på Gardermoen.

Lavterskel e-brev

LAV E-brev 3-14 FORSIDE web

En ny utgave av eBrev for lavterskelnettverket er i disse dager sendt ut. I denne utgaven har vi fått Tamar Thorud, juridisk rådgiver og prosjektleder for Gatejuristen Innlandet til å si noe om jus og lavterskel. Ellers kan du lese om SIRUS sin rapport om narkotikabruk i sju norske byer og om Thomas Kulbrandstad som sa opp fast jobb for å jobbe lavterskel i Vancouver i Canada.

Bestill nyhetsbrevet her ] [ last ned eBrevet ]

 

Godt samarbeid i reduserer overskjenking

sirusrap

Godt samarbeid mellom utelivsbransjen, kommune og politi, preget av gjensidig tillit, kan redusere overskjenking. Dette sier SIRUS i sin evaluering av prosjektet SALUTT (Sammen lager vi utelivet tryggere) i Oslo.
[ Rapporten kan du laste ned her ]
 

Ungdata-undersøkelser i Hedmark

LOGO_KoRus-Kopi

KoRus-Øst har i 2014 gjennomført Ungdata-undersøkelser ved videregående skoler i Elverum Hamar og Ringsaker. Temaene det blir fokusert på er ungdommenes psykiske og fysiske helse.
[ Les intervjuet i Østlendingen ]
[ Les oppsummeringen hos Hedmark fylkeskommune ]  

Fra utrygg til trygg utelivsby

AV_smilfejes

I Sarpsborg har utelivsbransjen, kommunen og politiet i flere år hatt samarbeidsprosjekt, kalt MAKS. Prosjektet har hatt som målsetning å redusere utelivsrelatert vold. Sjansen for å bli utsatt for vold under en bytur i Sarpsborg er nå minimal.

[ Les artikkelen i Sarpsborg Arbeiderblad ]

Tilskudd til styrking av samarbeid (TSB)

hdir_symbol_stor_farger

Tilskuddet gjelder styrking av samarbeid om utskrivningsklare pasienter mellom kommuner og institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

 

Mål for tilskuddsordningen er å etablere og styrke forpliktende samarbeid mellom kommuner og helseforetak om pasienter i rusbehandling for å sikre helhetlige og sammenhengende (sømløse) bruker- og pasientforløp.

[ Les mer om tilskuddet på helsedirektoratet.no ]

 

 

Rekrutteringstilskudd til psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester

hdir_symbol_stor_farger

Psykologkompetansen skal styrkes i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det er et sentralt mål at psykologene skal bidra til å styrke det samlede og tverrfaglige kommunale tilbudet innen psykisk helse- og rusfeltet.

Hva er avhengighet?

BILDE_2013_Personal_Eva_Brekke_webSpesialrådgiver Eva Brekke ved KoRus-Øst presenterer ulike perspektiver på avhengighet. I dette innslaget tar hun for seg biologiske, psykologiske og samfunnsfaglige tilnærminger til forståelsen av avhengighet.
Foredraget er fra ROP-tv og varer en drøy halvtime.

Cannabisnettverk

2014_UTAVTÅKA_nettverk

Fylkesmannsembetene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold arrangerte i samarbeid med KoRus-Øst regionsamling for ansatte som arbeider/ønsker å arbeide med hasj avvenningsprogram (HAP). På kort tid ble konferansen fulltegnet med 150 deltakere, noe som tyder på at problematikken er veldig aktuell. Presentasjonene fra Cannabisnettverket finner du her.  

 

 

2014_UTAVTÅKA_nettverk

Fylkesmannsembetene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold arrangerte i samarbeid med KoRus-Øst regionsamling for ansatte som arbeider/ønsker å arbeide med hasj avvenningsprogram (HAP). På kort tid ble konferansen fulltegnet med 150 deltakere, noe som tyder på at problematikken er veldig aktuell. Presentasjonene fra Cannabisnettverket finner du her.  

 

 

Kurs/konferanser:  

 


__________________________

1.-3. juni 2015
SNSUS-konferansen, Stockholm


  

             Bestill publikasjoner:    

     Bestill publikasjoner