Ny rapport om musikkterapi

Musikkterapi rapport Fredrikstad-1

KoRus-Øst inviterte i 2014 avdeling friskliv og mestring i Fredrikstad kommune til å delta i et prosjekt om bruk av musikkterapi i kommunal rustjeneste. Invitasjonen passet godt for Fredrikstad som var i gang med å etablere nytt helsehus. De ønsket å utnytte effekten av samlokalisering av flere kompetansegrupper under felles ledelse.

 

 

Nytt Rusfag

2015 Rusfag 1-15_FORSIDEweb

De regionale kompetansesentrene på rusfeltet har samlet 10 fagartikler i årets første Rusfag. I dette nummeret kan du lese om hvordan involvere pårørende i behandling, ungdomsproblematikk knyttet til alkoholbruk og skulking og behandling av dopingbrukere m.m.
[ Last ned Rusfag ] [ Abonnere på Rusfag ]

Pilotprosjekt med samtaleguide

2015_WEB_Spill_samtaleguide

15 fagpersoner møttes nylig på Gardermoen for å prøve en ny samtaleguide for identifisering av dataspillrelaterte problemer. En ekstern arbeidsgruppe har sammen med KoRus-Øst satt sammen samtaleguiden, som er bygget på Hélène Fellmanns mangeårige kliniske erfaringer.

Kunngjøring av tilskudd

hdir_symbol_stor_farger.jpg

Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene kan søke om tilskudd. Les mer om tilskuddene på helsedirektoratets nettsider

[ Les mer om tilskuddene ]

Oppdatert arbeidsmanual for bruk av tvang

FORSIDE_tvangsperm_feb2012.jpg

Arbeidsmanualen for bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven er nå oppdatert. Denne oppdateringen gjelder i særdeleshet oversikt over institusjoner som tar i mot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) § 10-2 og § 10-3. Oversikten over istitusjonene finner du som fane 18 i manualen. [ Arbeidsmanualen finner du her ]

 

Snakk om rus relansert

SNOR

Snakk om rus er et nettsted laget spesielt for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i NAV og i spesialisthelsetjenesten. Nettressursen inneholder elektroniske kartleggingsverktøy som skal kunne gjøre deg til en bedre rådgiver i samtaler om bruk av alkohol og andre rusmidler, samt opplevd psykisk stress.

Snakk om rus har nå vært gjenstand for en større revideringsprosess, og relanseres 13. januar i oppdatert versjon med flere nye verktøy.

[ Les mer om verktøyene her ]

Etterutdanningstilbud for musikkterapeuter i psykisk helse- og rusfeltet

Google_Guitar_May_2009

Et nytt etterutdanningstilbud for musikkterapeuter i psykisk helse- og rusfeltet i Norge er under planlegging. Helsedirektoratet har bevilget midler til "implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet". GAMUT (Griegakademiets senter for musikkterapiforsking), RKBU – (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Uni Research Helse) og Griegakademiet – Institutt for musikk ved UiB har fått støtte til et pilotprosjekt som skal gjøre kunnskap om musikkterapi for denne pasientgruppen kjent og realisert i praksis.

[ Les mer om etterutdanningen her ]

Pris til Fet kommune for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner

Akershus Fet

Ordfører John Harry Skoglund og SLT-koordinator Åse Marit Moe mottok nylig prisen på vegne av kommunene Fet, Aurskog-Høland og Sørum. Prisen, som deles ut av Justis- og beredskapsdepartementet, mottar de for utarbeidelse av og arbeid med kommunale og interkommunale handlingsplaner. Den andre halvparten tildeles Birkenes kommune.
[ Les mer hos Fet kommune og Justis- og beredskapsdepartementet ]
 

RUSFAG - fokus på ungdom

RUSFAG 2014-2_Forside

Temamagasinet RUSFAG er endelig i hus. Denne gang er temaet ungdom og rus. I dette nummeret kan du lese om hva som er ny kunnskap, trender og utviklingstrekk.

Hva skal vi kalle fylla?

apenbart-pavirket-plakat-is-2147-nn (1) copy

Årets alkoholkampanje retter søkelyset mot skader relatert til fyll. Dette gjelder ca. 8 av 10 voldstilfeller i Norge. I kampanjen legger Helsedirektoratet vekt på å øke kjennskapen til skjenkereglene og publikum oppfordres til å sette ord på det å være alkoholpåvirket og gi sine kreative bidrag på sosiale medier
[ Gi kreative bidrag ]

2014_UTAVTÅKA_nettverk

Fylkesmannsembetene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold arrangerte i samarbeid med KoRus-Øst regionsamling for ansatte som arbeider/ønsker å arbeide med hasj avvenningsprogram (HAP). På kort tid ble konferansen fulltegnet med 150 deltakere, noe som tyder på at problematikken er veldig aktuell. Presentasjonene fra Cannabisnettverket finner du her.