Ny rapport: Valdresungdom og dataspill

2016_Valdresungdom og dataspill (rapport)


Hvordan påvirker spillproblematikk elevenes gjennomføring av skolegang? Hva med deres deltakelse i fritidsaktiviteter, eller forhold til familie og venner? Disse problemstillingene har prosjektet Valdresungdom og dataspill, med prosjektmidler og veiledning fra KoRus-Øst, satt søkelyset på skolens mulighet til å forebygge problematisk spilleadferd og ved tidlig identifisering hjelpe elever til å regulere bruk av dataspill.

Samtaleguiden - en presentasjon

LOGO_KoRus-Kopi

Samtaleguiden

Kunngjøring: Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

LOGO_KoRus-Kopi

KoRus-Øst forvalter på vegne av Helsedirektoratet tilskuddsordningen "Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene". Det er i år avsatt kr 2 698 040,- til dette.  Kommunene i Hedmark, Oppland, Østfold og Akershus kan søke. [ Les mer om stimuleringsmidlene her ]

Ny bok om spilleavhengighet, gaming og gambling

spillavhengighet_forside

Hva vet vi egentlig om folk som spiller, eller om spillene i seg selv. Dette er en oppdatert fag­bok som dekker de ulike sidene ved penge- og dataspill, og har lenge vært etterlyst.
[ Les mer og kjøp boken her ]

Ny dato for LAVterskelkonferansen 2016

LAV E-brev 1-16

LAVterskelkonferansen var planlagt å være i slutten av mai. Denne er nå flyttet til 28.-29. november. Mer informasjon kommer etter hvert på vår kursoversikt i tillegg til nyhetsbrev.
[ Se oppdateringer på kurs- og konferanseoversikten ]

 

Alkoholpolitisk plan - nye regler og nye muligheter!

Alkoholpolitisk plan - nye regler og nye muligheter! (2)

Kommunene skal senest innen utgangen av september 2016 vedta ny alkoholpolitisk plan. Det er innført et nytt prikkbelastningssystem for salg og skjenkesteder som bryter alkoholloven, og det er blant annet innført nye bestemmelser hvor kommunene kan velge en mindre omfattende prosess knyttet til saksbehandling av salg- og skjenkebevillinger.

Skreddersy kompetanseheving på arbeidsplassen

Skreddersy kompetanseheving på arbeidsplassen ROP-TV (1)

Videoforelesninger og fjernundervisning kan være en effektiv og rasjonell måte å dele kunnskap på. Dette har Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NK-ROP) tatt tak i. På kort tid har roptv.no bygget opp et godt og variert videoforedragsbibliotek. 

Nytt KoRus-Øst

KoRus-Øst_1-16_FORSIDE

KoRus-Øst nr 1/2016 har kommer fra trykken. Senest i september i år skal kommunene vedta ny alkoholpolitisk plan. Les om de nye reglene og de mulighetene dette gir. ROPtv har live opptak med mange interessante foredragsholdere. Tore Willy Lie er intervjuet om hvordan opptakene foregår og hvilke muligheter som ligger i TV-mediet. ÖPP har fått sin arvtaker, UTSETT! Dette og mer kan du lese mer om i denne utgaven.

[ Last ned KoRus-Øst ]

[ Abonnere på KoRus-Øst ]

Hekta på dataspill (NRK)

WoW

Hvorfor er det så fristende å spille dataspill? Og kan det bli for mye av det? Vi avslører hvorfor du blir hekta på spill og sjekker om det virkelig kan være farlig å gjøre noe man syns er artig.
[ Se innslaget på Newton her (NRK) ] [ Video av nettmøtet (NRK) ]

 

 

– LA UNGANE SPELE (NRK)

WoW

Det er ikkje tidsbruken som avgjer om dataspel blir eit problem. Ein må skilje mellom dei engasjerte spelarane og dei avhengige, meiner spelforskar.

[ Les artikkelen på NRK.no ]

 

2014_UTAVTÅKA_nettverk

Fylkesmannsembetene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold arrangerte i samarbeid med KoRus-Øst regionsamling for ansatte som arbeider/ønsker å arbeide med hasj avvenningsprogram (HAP). På kort tid ble konferansen fulltegnet med 150 deltakere, noe som tyder på at problematikken er veldig aktuell. Presentasjonene fra Cannabisnettverket finner du her.  

 

 

 

AV-e

Bestill
publikasjoner
:
    

     Bestill publikasjoner

 

Kurs og
konferanser
 

 

 

12.-13.september, Lillestrøm
Nasjonal ruskonferanse 2016

 

2.-3. november, Øyer
Rusforum Innlandet

 

28.-29. november, Oslo
LAVterskel 

   tvil.no