Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov

hdir_symbol_stor_farger.jpg

Tilskuddordningen «Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov» skal styrke tilbudet til mennesker med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. Ordningen skal også bidra til utvikling av helhetlige og samtidige tilbud til utsatte barn og unge. [ Les mer på helsedorektoratet.no ]

RUSFAG i ny drakt

RUSFAG (2-2016)

RUSFAG er nå ute i ny drakt. Vi håper endringene vil falle i smak. I hovedsak er endringene at temamagasinet og fagartikkelsamlingen nå er samlet i samme magasin. Vi har likevel valgt å holde en temaprofil, og i dette nummeret er brukermedvirkning viet mest fokus. RUSFAG kan leses på nett, lastes ned, det er gratis og kan abonneres på.
[ Les Rusfag 2-2016 ] [ Abonner på RUSFAG ]

Hvor lite skal du finne deg i?

Hvor lite

- en kampanje fra politiet for å forebygge vold i nære relasjoner 

Ingen skal behøve å frykte sine nærmeste. Spørsmålet er ikke hvor mye du skal finne deg i, men hvor lite. Føler du deg utrygg? Sjekk faresignaler og hvordan du kan søke hjelp på hvorlite.no

Spilleavhengighet og problemskapende dataspilling

banner_medium

Høgskolen i Lillehammer og KoRus-Øst tilbyr opplæringsprogrammet Spilleavhengighet og problemskapende dataspilling på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Vellykket oppstart for familiestøtte og pårørendearbeid i rus- og psykisk helsearbeid for voksne

Kari Kjønsberg og Tone Lise Brattrud (18)

Kompetanseprogrammet for familiestøtte og pårørendearbeid i rus- og psykisk helsearbeid for voksne hadde sin første samling 7. september. Vel 60 deltakere fra 12 kommuner og fire behandlingsinstitusjoner i Hedmark møtte opp.

 

Verdens overdosedag

OD-webgw

31. august er verdens overdosedag. Dette blir markert flere steder i landet. En oversikt over ulike arrangementer og informasjon om overdose finner du på lenken under.
[ Overdosedagen ]

Ny rapport: Valdresungdom og dataspill

2016_Valdresungdom og dataspill (rapport)


Hvordan påvirker spillproblematikk elevenes gjennomføring av skolegang? Hva med deres deltakelse i fritidsaktiviteter, eller forhold til familie og venner? Disse problemstillingene har prosjektet Valdresungdom og dataspill, med prosjektmidler og veiledning fra KoRus-Øst, satt søkelyset på skolens mulighet til å forebygge problematisk spilleadferd og ved tidlig identifisering hjelpe elever til å regulere bruk av dataspill.

Samtaleguiden - en presentasjon

LOGO_KoRus-Kopi

Samtaleguiden

Kunngjøring: Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

LOGO_KoRus-Kopi

KoRus-Øst forvalter på vegne av Helsedirektoratet tilskuddsordningen "Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene". Det er i år avsatt kr 2 698 040,- til dette.  Kommunene i Hedmark, Oppland, Østfold og Akershus kan søke. [ Les mer om stimuleringsmidlene her ]

Ny bok om spilleavhengighet, gaming og gambling

spillavhengighet_forside

Hva vet vi egentlig om folk som spiller, eller om spillene i seg selv. Dette er en oppdatert fag­bok som dekker de ulike sidene ved penge- og dataspill, og har lenge vært etterlyst.
[ Les mer og kjøp boken her ]

2014_UTAVTÅKA_nettverk

Fylkesmannsembetene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold arrangerte i samarbeid med KoRus-Øst regionsamling for ansatte som arbeider/ønsker å arbeide med hasj avvenningsprogram (HAP). På kort tid ble konferansen fulltegnet med 150 deltakere, noe som tyder på at problematikken er veldig aktuell. Presentasjonene fra Cannabisnettverket finner du her.  

 

 

 

AV-e

Bestill
publikasjoner
:
    

     Bestill publikasjoner

 

Kurs og
konferanser
 

 

28.-29. november, Oslo
LAVterskel
 

5.-6. desember, Østfold 
Opplæring i tvangsbestemmelsene

 

12.-13. desember, Oppland
Opplæring i tvangsbestemmelsene


11. januar 2017, Oslo
ROP-dagen