Lavterskel e-brev

LAV E-brev 2-15_forside

En ny utgave eBrev for lavterskelnettverket er klart. KoRus-Øst og KoRus-Oslo arrangerte tidligere i år en større lavterskelkonferanse. I dette eBrevet er det litt repetisjonsstoff derfra, men også litt om årets overdosedag.

[ Bestill eBrevet her ][ Last ned eBrevet ]

Ny tilskuddsordning

LOGO_Bufdir

Stortinget har bevilget 13,5 mill. kroner til ny tilskuddsordning hvor kommunene kan søke om tilskudd til utvikling av kommunale modeller for identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler.
[ Les mer om ordningen på Bufetat ]

EU-prosjekt skal redusere alkoholrelaterte skader

standard_eu (1)

Norge deltar i EU-prosjektet RAHRA for å redusere skadelig bruk av alkohol. ​Alkohol er den tredje viktigste risikofaktoren for sykdom og død i EU. De direkte kostnadene i forbindelse med økt bruk av helsetjenester, kriminalitet, ulykker og roduktivitetstap var beregnet til € 155 milliarder i 2010.

EU-prosjekt trenger din hjelp

standard_eu (1)

Eurocare har fått ansvar for å gjøre en opinionsundersøkelse om helseopplysning og alkohol. Målet er 650 respondenter fra hvert land. De sender selvfølgelig ut til sine nettverk, men trenger å nå ut litt bredere. Klikk på linken under for å delta.

[ Eurocare survey ]

[ Eurocare ]

Flinkiser og "Drop-outs"

Web_Korus_Frivillig ruskontrakt-1

En ny rapport om ruskontrakt er klar. Denne tilfører ny kunnskap om ulike praksiser og erfaringer fra bydeler og kommuner som bruker frivillig ruskontrakt. I tillegg gir den et kunnskapsbasert grunnlag for videre diskusjoner og fagutvikling internt i relevante fagmiljøer. Rapporten er basert på en praksisnær tilnærming som har vist at frivillig ruskontrakt ikke er en entydig praksis.

Stimuleringsmidler til (rusmiddel) forebyggende tiltak i kommunene

LOGO_KoRus-Øst_Ø_blå_JPG

KoRus-Øst forvalter på vegne av Helsedirektoratet tilskuddsordningen "Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene". Det er i år avsatt kr. 2 600 624,- til dette. Alle kommuner og fylkeskommunen i Hedmark, Oppland, Østfold og Akershus kan nå søke KoRus-Øst om stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak.

Tilskudd til Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2015

hdir_symbol_stor_farger.jpg

Psykologkompetansen skal styrkes i kommunale helse- og omsorgstjenester. Et sentralt mål er at psykologene skal bidra til å styrke det samlede kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet, herunder forebygging og tidlig intervensjon, samt behandling av psykiske problemer og/ eller rusmiddelproblemer.

Ny rapport om musikkterapi

Musikkterapi rapport Fredrikstad-1

KoRus-Øst inviterte i 2014 avdeling friskliv og mestring i Fredrikstad kommune til å delta i et prosjekt om bruk av musikkterapi i kommunal rustjeneste. Invitasjonen passet godt for Fredrikstad som var i gang med å etablere nytt helsehus. De ønsket å utnytte effekten av samlokalisering av flere kompetansegrupper under felles ledelse.

 

 

Nytt Rusfag

2015 Rusfag 1-15_FORSIDEweb

De regionale kompetansesentrene på rusfeltet har samlet 10 fagartikler i årets første Rusfag. I dette nummeret kan du lese om hvordan involvere pårørende i behandling, ungdomsproblematikk knyttet til alkoholbruk og skulking og behandling av dopingbrukere m.m.
[ Last ned Rusfag ] [ Abonnere på Rusfag ]

Pilotprosjekt med samtaleguide

2015_WEB_Spill_samtaleguide

15 fagpersoner møttes nylig på Gardermoen for å prøve en ny samtaleguide for identifisering av dataspillrelaterte problemer. En ekstern arbeidsgruppe har sammen med KoRus-Øst satt sammen samtaleguiden, som er bygget på Hélène Fellmanns mangeårige kliniske erfaringer.

2014_UTAVTÅKA_nettverk

Fylkesmannsembetene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold arrangerte i samarbeid med KoRus-Øst regionsamling for ansatte som arbeider/ønsker å arbeide med hasj avvenningsprogram (HAP). På kort tid ble konferansen fulltegnet med 150 deltakere, noe som tyder på at problematikken er veldig aktuell. Presentasjonene fra Cannabisnettverket finner du her.  

 

 

Bestill
publikasjoner
:
    

     Bestill publikasjoner

 

Kurs og
konferanser

    

9.-10. september, Oslo 
Tvilsdagene - "Endring" 

 

15.-16. september, Hamar 
NFSP

 

4.-5. november, Hafjell
Rusforum Innlandet  

 

13. januar 2016, Oslo
ROP-dagen  

  2015_Tvil