Etterutdanningstilbud for musikkterapeuter i psykisk helse- og rusfeltet

Google_Guitar_May_2009

Et nytt etterutdanningstilbud for musikkterapeuter i psykisk helse- og rusfeltet i Norge er under planlegging. Helsedirektoratet har bevilget midler til "implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet". GAMUT (Griegakademiets senter for musikkterapiforsking), RKBU – (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Uni Research Helse) og Griegakademiet – Institutt for musikk ved UiB har fått støtte til et pilotprosjekt som skal gjøre kunnskap om musikkterapi for denne pasientgruppen kjent og realisert i praksis.

[ Les mer om etterutdanningen her ]

Rekrutteringstilskudd til kommunale helse- og omsorgstjenester

hdir_symbol_stor_farger

Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats overfor mennesker med psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer. Overordnet mål er at tjenestetilbudet skal være helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset. Brukere og pasienter skal stå i sentrum for tjenesteutviklingen. Økt psykologkompetanse inn i kommunens flerfaglige og tverrsektorielle arbeid på psykisk helse- og rusfeltet er her ett av flere virkemidler.

[ Les mer om tilskuddet på helsedirektoratet.no ]

Pris til Fet kommune for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner

Akershus Fet

Ordfører John Harry Skoglund og SLT-koordinator Åse Marit Moe mottok nylig prisen på vegne av kommunene Fet, Aurskog-Høland og Sørum. Prisen, som deles ut av Justis- og beredskapsdepartementet, mottar de for utarbeidelse av og arbeid med kommunale og interkommunale handlingsplaner. Den andre halvparten tildeles Birkenes kommune.
[ Les mer hos Fet kommune og Justis- og beredskapsdepartementet ]
 

RUSFAG - fokus på ungdom

RUSFAG 2014-2_Forside

Temamagasinet RUSFAG er endelig i hus. Denne gang er temaet ungdom og rus. I dette nummeret kan du lese om hva som er ny kunnskap, trender og utviklingstrekk.

Hva skal vi kalle fylla?

apenbart-pavirket-plakat-is-2147-nn (1) copy

Årets alkoholkampanje retter søkelyset mot skader relatert til fyll. Dette gjelder ca. 8 av 10 voldstilfeller i Norge. I kampanjen legger Helsedirektoratet vekt på å øke kjennskapen til skjenkereglene og publikum oppfordres til å sette ord på det å være alkoholpåvirket og gi sine kreative bidrag på sosiale medier
[ Gi kreative bidrag ]

Nytt nummer av KoRus-Øst

KoRus-Øst_2014-FORSIDE

KoRus-Øst er KoRus-Øst sitt lille magasin. I dette nummeret har vi blant annet stoff om kroppsbygging og dop, hvordan bli optimal student og litt om tverrfaglig innsats. Vi håper du finner mgasinet interessant. Om du ønsker å abonnere, trykk her

Last ned KoRus-Øst her ]

Trenger du kompetanse om spilleavhengighet?

spilleavhengighet_minibanner

Opplæringsprogrammet "Spilleavhengighet og problemskapende dataspilling" starter opp i januar 2015 og har ledige studieplasser. Kurset er delvis nettbasert og går over tolv uker med to fysiske samlinger à to dager på Gardermoen.

Lavterskel e-brev

LAV E-brev 3-14 FORSIDE web

En ny utgave av eBrev for lavterskelnettverket er i disse dager sendt ut. I denne utgaven har vi fått Tamar Thorud, juridisk rådgiver og prosjektleder for Gatejuristen Innlandet til å si noe om jus og lavterskel. Ellers kan du lese om SIRUS sin rapport om narkotikabruk i sju norske byer og om Thomas Kulbrandstad som sa opp fast jobb for å jobbe lavterskel i Vancouver i Canada.

Bestill nyhetsbrevet her ] [ last ned eBrevet ]

 

Godt samarbeid i reduserer overskjenking

sirusrap

Godt samarbeid mellom utelivsbransjen, kommune og politi, preget av gjensidig tillit, kan redusere overskjenking. Dette sier SIRUS i sin evaluering av prosjektet SALUTT (Sammen lager vi utelivet tryggere) i Oslo.
[ Rapporten kan du laste ned her ]
 

Ungdata-undersøkelser i Hedmark

LOGO_KoRus-Kopi

KoRus-Øst har i 2014 gjennomført Ungdata-undersøkelser ved videregående skoler i Elverum Hamar og Ringsaker. Temaene det blir fokusert på er ungdommenes psykiske og fysiske helse.
[ Les intervjuet i Østlendingen ]
[ Les oppsummeringen hos Hedmark fylkeskommune ]  

2014_UTAVTÅKA_nettverk

Fylkesmannsembetene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold arrangerte i samarbeid med KoRus-Øst regionsamling for ansatte som arbeider/ønsker å arbeide med hasj avvenningsprogram (HAP). På kort tid ble konferansen fulltegnet med 150 deltakere, noe som tyder på at problematikken er veldig aktuell. Presentasjonene fra Cannabisnettverket finner du her.  

 

 

Kurs/konferanser:  

 


__________________________

1.-3. juni 2015
SNSUS-konferansen, Stockholm


  

             Bestill publikasjoner:    

     Bestill publikasjoner